7 vragen over het provisieverbod

7 vragen over het provisieverbod

AMSTERDAM – Financieel adviseurs mogen vanaf 1 januari van dit jaar geen provisie meer rekenen aan consumenten. Wat betekent dit voor u en uw portemonnee?

Tot en met vorig jaar betaalden Nederlandse consumenten voor financieel advies en bemiddeling vaak via provisie: een percentage van de prijs van de hypotheek of verzekering die zij afsloten. Dat is sinds 2013 niet meer toegestaan. Consumenten betalen vanaf nu direct aan hun adviseur.

Wat is het doel van het provisieverbod?

De financiële toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat de financieel adviseur zich richt op het belang van de consument. Door het verbod worden het advies en de betaling van het financiële product losgekoppeld. Daardoor levert het adviseurs niet méér geld op als zij consumenten dure financiële producten aanraden.

Het wordt in de nieuwe situatie duidelijker waar u precies voor betaalt.

Voor welke producten geldt het provisieverbod?

Het provisieverbod geldt voor hypotheken, verzekeringen (uitvaart, overlijdensrisico, individuele arbeidsongeschiktheid), pensioenproducten en beleggingsfondsen. Het verbod geldt ook als u een combinatie van financiële producten afsluit, zoals een levensverzekering bij een hypotheek.

Het verbod geldt niet voor schadeverzekeringen (zoals woon- en autoverzekeringen) en kredieten aan consumenten.

Wordt advies goedkoper of juist duurder?

Financieel advies leek altijd gratis, maar dat was het niet. U betaalde via de hypotheek of verzekering die u afsloot, waardoor dat product iets duurder was dan nu het geval zal zijn.

De AFM verwacht dat adviseurs meer zullen gaan concurreren met elkaar, waardoor de prijs van advies omlaag gaat. Sluit u een relatief lage hypotheek af, dan kan het advies in de nieuwe situatie duurder uitkomen.

U krijgt voor het advies een rekening thuisgestuurd. Het kan gaan om een uurtarief of een vooraf afgesproken vast bedrag. Het is wel mogelijk om het advies mee te financieren in een hypotheek.

Kunt u meerdere adviseurs raadplegen?

Ja, dat kan. Maar u moet wel elke adviseur betalen voor het verstrekte advies. In de oude situatie betaalde u alleen op het moment dat u het product afsloot.

Dat betekent dat consumenten vooraf goed moeten zoeken naar een adviseur die hen geschikt lijkt of na het eerste gesprek direct beslissen om niet verder te gaan. U kunt adviseurs vinden via uw kennissenkring of via online vergelijkingssites. Kijk ook of de adviseur die u heeft gekozen bij de AFM is aangesloten.

Blijft het financiële advies fiscaal aftrekbaar?

Ja. Wel heeft het ministerie van Financiën eerder aangegeven de aftrekbaarheid van advies voor lijfrentes en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid op termijn af te willen schaffen.

Is het verplicht advies te vragen voordat u een financieel product afsluit?

Nee. De verwachting is ook dat consumenten vaker af zullen zien van advies, omdat ze ervoor moeten betalen. U zult door uw bank of verzekeraar wel worden ‘getest’ op kennis van het financiële product, anders kunt u het niet afsluiten.

Wat merkt u van het provisieverbod als u al een product heeft afgesloten?

Het provisieverbod geldt niet voor contracten die vóór 1 januari zijn afgesloten. Het kan zijn dat u doorlopende provisie betaalt via uw premie, die blijft bestaan. Bekijk uw overeenkomst: daarin staat wat u daarvoor precies betaalt en krijgt (bijvoorbeeld nazorg).

 

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.