Aanslag onroerende zaak belasting 2012 voor uw woning: een meevaller of niet ?

Aanslag onroerendezaakbelasting 2012 voor

uw woning: een meevaller of niet?

16 februari 2012

 

Samenvatting

Binnenkort is het weer zover. Dan valt bij veel mensen een envelop op de deurmat met daarin de beschikking WOZ-waarde voor het jaar 2012 en de op dat jaar betrekking hebbende aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en veelal ook de aanslag reinigingsheffingen en rioolheffing. Volgens de Waarderingskamer -de toezichthouder op de juiste toepassing van de Wet waardering onroerende zaken- zal de WOZ-waarde van woningen die nu bekend worden gemaakt en die gelden in 2012 landelijk gemiddeld 2% lager zijn dan vorig jaar. Oorzaak hiervan is de dalende woningmarkt. Stel dat de WOZ-waarde van uw woning voor 2012 inderdaad 2% lager is: is de aanslag OZB 2012 voor uw woning dan ook lager? Dat is niet automatisch het geval. De uiteindelijke hoogte van een belastingaanslag is immers het product van heffingsgrondslag (WOZ-waarde) maal tarief. Uit voorlopige ramingen van het CBS blijkt dat de geraamde stijgingspercentages OZB (grondslag maal tarief) voor 2012 5,7% bedraagt. Dat zou aanzienlijk hoger zijn dan de voor 2012 vastgestelde macronorm van 3,75%. Al met al is het voor de meeste huiseigenaren de vraag wat uiteindelijk het grootste effect zal hebben: een lagere WOZ-waarde of een hoger OZB-tarief.

 

Volledig artikel

Binnenkort is het weer zover. Dan valt bij veel mensen een envelop op de deurmat met daarin de beschikking WOZ-waarde voor het jaar 2012 en de op dat jaar betrekking hebbende aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen) en veelal ook de aanslag reinigingsheffingen en rioolheffing. Deze heffingen tezamen vormen de woonlasten die gebaseerd zijn op gemeentelijke heffingen en kunnen van gemeente tot gemeente variëren.
 
Volgens de Waarderingskamer -de toezichthouder op de juiste toepassing van de Wet waardering onroerende zaken- zal de WOZ-waarde van woningen die nu bekend worden gemaakt en die gelden in 2012, landelijk gemiddeld 2% lager zijn dan vorig jaar. Oorzaak hiervan is de dalende woningmarkt. De systematiek van de WOZ-waarde houdt in dat de waardepeildatum voor een bepaald jaar steeds één jaar terug ligt. Voor 2012 geldt dus de waardepeildatum van 1 januari 2011. Een dalende huizenmarkt werkt daardoor steeds met een jaar vertraging door in de WOZ-waarde van woningen.
 
Stel dat de WOZ-waarde van uw woning voor 2012 inderdaad 2% lager is geworden: is de aanslag OZB 2012 voor uw woning dan ook lager? Dat is niet automatisch het geval. De uiteindelijke hoogte van een belastingaanslag is immers het product van heffingsgrondslag (WOZ-waarde) maal tarief. En juist in dit laatste zit ‘m de kneep.
 
In antwoord op Tweede Kamervragen over CBS-cijfers over lokale heffingen geeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan dat uit voorlopige ramingen van het CBS blijkt dat de geraamde stijgingspercentages OZB (grondslag maal tarief) voor 2012 5,7% bedraagt. Dat zou aanzienlijk hoger zijn dan de voor 2012 vastgestelde macronorm van 3,75%. In maart 2012 volgen de definitieve cijfers van het CBS.
 
Uit de rapporten “Kerngegevens belastingen grote gemeenten’ van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden over 2011 en 2012 blijkt dat het gemiddelde tarief OZB voor woningen van de 35 grootste gemeenten is gestegen van 0,10313 naar 0,10752, een stijging derhalve van 4,25%.
Al met al is het voor de meeste huiseigenaren de vraag wat uiteindelijk het grootste effect zal hebben: een lagere WOZ-waarde of een hoger OZB-tarief.
 
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 14-2-2012, nr. 2012-0000063736.

 

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.