De AFM waarschuwt consumenten geen kredieten af te sluiten bij kredietaanbieders Ookgeldlenen.nl, Kredietjeaanvragen.nl en Geldlenenkanhier.nl.

De AFM waarschuwt consumenten geen kredieten af te sluiten bij kredietaanbieders Ookgeldlenen.nl, Kredietjeaanvragen.nl en Geldlenenkanhier.nl. Ze hebben geen AFM-vergunning en brengen hoge kosten in rekening bij het afsluiten van een lening, waarschuwt de toezichthouder.

Geen van de consumenten die een melding hebben gedaan bij de AFM, heeft bovendien daadwerkelijk een lening ontvangen. "De AFM heeft vastgesteld dat de heer J.H. Jansen handelt onder de naam Ookgeldlenen.nl en Incassobureau Royal. Ookgeldlenen.nl is op dit moment offline." Voor de site met de  naam Kredietjeaanvragen.nl is de heer N.H.W.R. Geeve verantwoordelijk, maar die is ook onbereikbaar, meldt de AFM.

De toezichthouder haast zich erop te wijzen "dat nog niet in rechte is vastgesteld dat deze overtreding is begaan. Het is wel voldoende aannemelijk dat deze overtredingen zijn begaan". De AFM roept consumenten via via het Meldpunt Financiële Markten (0800- 5400 540) meldingen door te geven over de kredietaanbieders."De AFM ontvangt geregeld signalen van consumenten die vóóraf geld betalen (zogenaamd een verzekeringspremie of administratiekosten) maar uiteindelijk geen lening krijgen. Ook krijgt de AFM signalen van fraude met persoonlijke gegevens. Hier treedt de AFM tegenop. Consumenten kunnen op de website van AFM belangrijke aandachtspunten vinden bij het afsluiten van een lening."

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.