Versoepeling hypotheekvoorwaarden is definitief

Versoepeling hypotheekvoorwaarden is definitief

Auteur: Redactie InFinance | Datum: 24-12

De ministerraad heeft definitief ingestemd met het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013.

Het doel van deze maatregel is om op verantwoorde wijze starters meer ruimte te geven voor een hypotheek. Hierdoor wordt meer maatwerk mogelijk. Voor extra ruimte moet er objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een inkomensstijging te verwachten is. De inkomensstijging moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Deze maatregel vervangt de huidige regel dat de verwachte salarisverhoging binnen zes maanden moet plaatsvinden en onvoorwaardelijk schriftelijk moet zijn toegezegd door de werkgever.

Op de hypotheekmarkt was eerder onduidelijkheid ontstaan over de interpretatie van de inkomenscriteria voor 2012. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is besloten om de inkomenscriteria vast te leggen in een ministeriële regeling. Voor 2013 zijn deze tabellen opgesteld door het Nibud. De tabellen zullen jaarlijks worden aangepast op basis van advies van een onafhankelijk instituut. De maatregel wordt voor 1 januari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.