Woningwaarde blijft volgend jaar fors dalen

 

'Woningwaarde blijft volgend jaar fors dalen'

 

Calcasa voorspelt een verdere daling van de gemiddelde woningwaarde voor volgend jaar. De prijs van een woning zal in de loop van 2012 met ruim 4 procent dalen. 'De lage rente en de verlaging van de overdrachtsbelasting hebben ervoor gezorgd dat de negatieve prijsontwikkeling werd getemperd het afgelopen jaar. Het aanbod van woningen blijft toenemen terwijl de verkoopaantallen teruglopen. Dit levert een onhoudbare situatie op voor de woningmarkt voor aankomend jaar', aldus de onderzoekers.

Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de waardering van onroerend goed, onderzocht de markt voor koopwoningen vanuit vijf invalshoeken: de prijsontwikkeling, de verkoopaantallen, het aanbod, de doorlooptijden en het verschil tussen vraag- en verkoopprijs. De trend voor aankomend jaar is overwegend negatief.

Volgens de onderzoekers gaan de prijzen al in het vierde kwartaal van 2011 dalen, met -0,9 procent op jaarbasis. 'Deze prijsontwikkeling is nog gering door de lage hypotheekrente en de lage overdrachtsbelasting, maar als deze in 2012 weer wordt verhoogd, zal de prijs nog verder dalen.' Calcasa voorspelt een negatieve prijsontwikkeling van -4,3 procent op jaarbasis voor het 3e kwartaal 2012. De reële prijs van een woning zal naar verwachting zelfs met bijna 7 procent dalen in 2012.

'Sinds halverwege 2009 overtreft het aanbod aan woningen de vraag (jaarlijks verkochte woningen). Voor de crisis was het totale aanbod aan woningen lager dan deze vraag, en bleven de woningprijzen stijgen. Het aanbod aan woningen groeit sinds de crisis echter door, terwijl de vraag afneemt. In het derde kwartaal van 2011 stonden er meer dan 250 duizend woningen te koop, terwijl het jaarlijks aantal verkochte woningen in hetzelfde kwartaal rond de 140 duizend lag. Het jaarlijks verkochte woningen is ten opzichte van vorig jaar met bijna -5 procent gedaald, terwijl het totale aanbod is gegroeid met 15 procent. De keuze die kopers hebben om een bestaande woning te kopen is dus gegroeid, maar het aantal transacties blijft stagneren. Wellicht wordt dit veroorzaakt door onzekerheid bij consumenten, ondanks de verbeterde betaalbaarheid van een gemiddelde Nederlandse woning vergeleken met de periode voor de crisis (23 procent van het netto maandinkomen wordt nu uitgegeven aan netto woonlasten tegenover 29 procent in 2008)', aldus Calcasa.

 

 

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.